MMS - militärmusiksamfundet
        

MARCHE DE SLIPPENBACHE

En av de främsta källor vi har till svenska marscher från den karolinska tiden är de uppteckningar som gjordes från 1708 av Otto Fredrik Stålhammar på Salshult och som blev allmänt kända på 1800-talet. Mot bakgrund av att dessa äkta karolinermarscher var kända, då falsifikatet ”Marcia Carolus Rex” lanserades 1920, är det obegripligt att detta kunde betecknas som karolinskt (jmf marschporträtt 153).

En av marscherna i Stålhammarsarkivet är Marche de Slippenbache (Schlippenbachs marsch). Wolmar Anton von Schlippenbach (1653-1721) blev 1700 överste för ett av honom själv upprättat dragonregemente i Karl XII:s armé. Vid kungens marsch mot Riga fick han befälet över de trupper som kvarlämnades för Livlands försvar. Han slog 1701 general Sjeremetjev vid Rauge och blev samma år generalmajor och 1704 viceguvernör i Reval. Vid Poltava 1709 förde han befäl över en kavalleriavdelning och tillfångatogs. Efter några års fångenskap övergick han i rysk tjänst och blev generallöjtnant och erhöll rysk barontitel och gods i Kurland. Ätten von Schlippenbach var uradel från Westfalen med en svart vapensköld med en stolpvis ställd, genomgående kedja av silver, ett vapen som bibehölls vid den ryska baroniseringen.

Trots att det rör sig om en marsch för en överlöpare till fienden antogs den 1964 som Kungl Militärhögskolans marsch. Denna skola hade bildats 1961 genom sammanslagning av Krigshögskolan, Sjökrigshögskolan och Flygkrigshögskolan. Försvarets förvaltningshögskola (FörvS) blev 1994 del av Militärhögskolan (MHS), och då jag meddelade dåvarande chefen för denna del, kommendören Sune Birke, att FörvS haft Generalfälttygmästaren som sin marsch, en 1964 av Harry Sernklef komponerad marsch, och undrade om denna även fortsättningsvis skulle ha någon huvudman, resulterade detta i att Marche de Slippenbache 1995 i stället förlorade sin huvudman och ersattes av Generalfälttygmästaren som MHS:s marsch. Redan året därpå slogs Militärhögskolan ihop med Försvarshögskolan under det senare namnet och med den förras marsch.

Lars C Stolt

Ledare

Ny ordförande presenteras!

På årsmötet valdes Sven Lundberg till ny ordförande i Militärmusiksamfundet efter Jan Thor. 

Han har bland annat gjort sin värnplikt i Livgardets dragonmusikkår och därefter utbildat sig till officer vid Karlberg. 

Läs mer...

 

Om webplatsenCookies
Personlig information
Teknisk information
Kontakta webmaster

KontaktStyrelsen

Militärmusiksamfundet
Abrahamsbergsvägen 89, 1 tr ner
168 30 Bromma

Följ oss på© Militärmusiksamfundet 2018.